Ochrana osobních údajů na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava postupuje při zpracování osobních údajů zejména v souladu s následujícími normami:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, telefon: +420 567 141 111, fax: +420 567 300 727, email: vspj@vspj.cz, IČ: 71226401, DIČ: CZ71226401, ID datové schránky: w9ej9jg

Zákonné poslání správce

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu, zřízenou zákonem č. 375/2004 Sb., která uskutečňuje akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy, s nimi související tvůrčí činnost a dále též programy celoživotního vzdělávání. Kromě zajištění těchto agend zpracovává VŠPJ osobní data za účelem řízení a provozu organizace a z důvodu zabezpečení vlastních informačních, propagačních a komerčních aktivit.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů na VŠPJ je JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., email: poverenec@vspj.cz .

Kontaktní místo pro administraci osobních údajů

Koordinuje veškerou administrativu a komunikaci, související se zpracováním osobních údajů. Subjekt osobních údajů může uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů vůči VŠPJ buď po zabezpečeném přihlášení do informačního systému školy prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://is.vspj.cz/gdpr/kontaktni-formular nebo datovou schránkou w9ej9jg. Ke komunikaci s kontaktním místem slouží také adresa gdpr@vspj.cz, ovšem v tomto případě musí žadatel prokázat Vysoké škole polytechnické Jihlava jednoznačně svou identitu.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekty osobních údajů u něj mohou uplatnit své právo podat stížnost v případě neoprávněného a správcem nevyřešeného způsobu zpracovávání svých osobních údajů. Webové stránky úřadu obsahují množství relevantních informací, včetně oficiálních stanovisek k dotazům z praxe.

Další související zdroje

  • Autor : Marek Urban
  • Poslední změna : 12. července 2019 12:23

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá