Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Ing. Tomáš Obruba
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení marketingu a propagace
Telefon +420 567 141 153
E-mail tomas.obruba@vspj.cz
Místnost 2N058

Projekty

Externě financované projekty

UNIVERSITAS - Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Upravit 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

Cílem projektu je vytvořit partnerskou síť univerzit, které se budou spolupodílet na vzniku a obsahu celostátního webového portálu
a elektronického časopisu Universitas, který poutavou formou dodá kvalitní, hloubkové a ověřené informace z oblasti vědy, vzdělávání, výzkumu a vysokého školství. Široká akademická komunita tak získá pravidelný zdroj informací a zároveň diskusní platformu pro sdílení zkušeností a debatu o aktuálních otázkách. Projekt si klade za cíl vytvořit  profesní platformu, která zvýší kvalitu poskytovaných služeb
na českých vysokých školách i prestiž českého vysokého školství.

Tematicky by se měl portál a časopis věnovat aktuálním otázkám spojeným s vysokým školstvím a jeho politikou a akademickým životem, mezi něž by bylo možné zařadit například financování terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu, změny v legislativě související
s vysokými školami, diskuse o kvalitě, internacionalizaci a podobně. Universitas by měl také reagovat na aktuální konkrétní problémy vědeckých a dalších pracovníků a praktické otázky, s nimiž se denně setkávají při své práci a přinášet informace o aktuálních trendech, analýzy a výzkumy související s otázkami terciárního vzdělávaní. 

Součástí obsahu budou i informace ze zahraniční díky předjednané spolupráci s Thimes Higher Education. Redakčně budou zpracovávány
i další mezinárodní zdroje, jako například University World News, European Higher Education News a newslettery EUA, Evropské komise, Eurydice, OECD apod.

Za realizaci obsahu bude odpovědný koordinátor projektu, obsah bude připravován profesionálními redaktory a grafiky. Cílovou skupinu tvoří čeští akademici. Mezi užší čtenářskou obec se zařadí také další vědečtí a administrativní univerzitní pracovníci a vyšší management.  Informace z portálu budou cílové skupině zprostředkovávány prostřednictvím elektronického časopisu v podobně newsletteru s podporou sociálních sítí.

Cílem projektu je vytvořit partnerskou síť univerzit, které se budou spolupodílet na vzniku a obsahu celostátního webového portálu
a elektronického časopisu Universitas, který poutavou formou dodá kvalitní, hloubkové a ověřené informace z oblasti vědy, vzdělávání, výzkumu a vysokého školství. Široká akademická komunita tak získá pravidelný zdroj informací a zároveň diskusní platformu pro sdílení zkušeností a debatu o aktuálních otázkách. Projekt si klade za cíl vytvořit  profesní platformu, která zvýší kvalitu poskytovaných služeb
na českých vysokých školách i prestiž českého vysokého školství.

Tematicky by se měl portál a časopis věnovat aktuálním otázkám spojeným s vysokým školstvím a jeho politikou a akademickým životem, mezi něž by bylo možné zařadit například financování terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu, změny v legislativě související
s vysokými školami, diskuse o kvalitě, internacionalizaci a podobně. Universitas by měl také reagovat na aktuální konkrétní problémy vědeckých a dalších pracovníků a praktické otázky, s nimiž se denně setkávají při své práci a přinášet informace o aktuálních trendech, analýzy a výzkumy související s otázkami terciárního vzdělávaní. 

Součástí obsahu budou i informace ze zahraniční díky předjednané spolupráci s Thimes Higher Education. Redakčně budou zpracovávány
i další mezinárodní zdroje, jako například University World News, European Higher Education News a newslettery EUA, Evropské komise, Eurydice, OECD apod.

Za realizaci obsahu bude odpovědný koordinátor projektu, obsah bude připravován profesionálními redaktory a grafiky. Cílovou skupinu tvoří čeští akademici. Mezi užší čtenářskou obec se zařadí také další vědečtí a administrativní univerzitní pracovníci a vyšší management.  Informace z portálu budou cílové skupině zprostředkovávány prostřednictvím elektronického časopisu v podobně newsletteru s podporou sociálních sítí.

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Obruba

Celková částka: 199000 CZK

Dotační titul: rozvojový projekt MŠMT

Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá