Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Radek Bělík
Jméno a příjmení Ing. Radek Bělík
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 171
E-mail radek.belik@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Kompetence, projekty, procesy vysokých škol KPP!!!

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Navázat na předchozí projekt CRP "Dotace, projekty, procesy vysokých škol", rozšířit stávající síť spolupracujících VŠ.

  1. Umožnit zapojeným VŠ sdílení dobré praxe v problematice projektových procesů pro kontrétní téma/výzvu.
  2. Vytvořit čtyři odborné bloky tvořené pracovními skupinami projektových a jiných oddělení dotčených projektovými procesy.
  3. Podpořit jednotné komunikační prostředí pro síť spolupracujících center VŠ.
  4. Posílit individuální nastavení efektivního řízení projektového a dotačního managementu v zapojených VŠ

Výstupy:

  1. Projektová setkání - účast na 4 setkáních po 3 pracovnících VŠ, networking a kulaté stoly
  2. Workshopy - účast na 4 odborně zaměřených workshopech po 3 pracovních VŠ
  3. Komunikační platforma - společné komunikační prostředí (chat, dokumenty, FAQ apod.)

Vedoucí projektu: Ing. Radek Bělík

Celková částka: 200000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další VVŠ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá