Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Daniela Ďásková
Jméno a příjmení Mgr. Daniela Ďásková
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Personální a mzdové oddělení
Telefon +420 567 141 224
E-mail daniela.daskova@vspj.cz
Místnost 1N010

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Problematka internacionalizace lidských zdrojů II (PILZ II)

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

 

Pokračování projektu Problematika internacionalizace lidských zdrojů z roku 2018. Toto pokračování se zaměří na řešení dalších problematik spojených se zaměstnáváním zahraničních pracovníků VŠPJ a vysílání pracovníků VŠPJ k práci do zahraničí. Dále se výstupy projektu zaměří na optimalizaci nastavení interních procesů, pravidel a odpovědností v rámci agendy zaměstnávání cizinců, resp. vysílání zaměstnanců do zahraničí a zařazení této agendy do vnitřní organizace VŠPJ.  Současně budou zrevidovány již vytvořené metodiky z roku 2018 z hlediska aktuální legislativní platnosti i na základě dalších osobních zkušeností včetně nového zaměření na odvod daní v jednotlivých zemích, plně implementován a realizován elektronický nástroj pro výpočet odvodů do slovenského systému sociálního zabezpečení.

 

 

 

Cíle projektu:

 

-          Spolupráce na centralizovaném řešení legalizace pobytu rodinných příslušníků přijímaných/vysílaných zaměstnanců.

 

-          Spolupráce na centralizovaném řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí (vybrané třetí země).

 

-          Spolupráce na centralizovaném řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska.

 

-          Udržitelnost výstupů projektu z roku 2018.

 

-          Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ, best practice.

 

Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Ďásková

Celková částka: 280000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další VVŠ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá