Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Katedry / Obecné informace

Katedry a další útvary

Vysoká škola polytechnická Jihlava byla založena jako neuniverzitní vysoká škola, která se ze zákona nečlení na fakulty. Pedagogická a tvůrčí činnost akademických pracovníků se rozvíjí na jednotlivých katedrách. Všechny katedry sídlí v hlavní budově školy na Tolstého ulici 16.

Katedru řídí vedoucí katedry. Členy kateder jsou akademičtí pracovníci, případně další externě spolupracující odborníci.

Na stránkách příslušné katedry naleznete údaje o sekretariátech kateder i kontakty a konzultační hodiny jednotlivých akademických pracovníků.

Oborové katedry

Zde je zajišťována výuka a rozvoj akreditovaných studijních oborů.

Ostatní katedry a útvary zajišťující výuku

Katedra matematiky a Kabinet sportů zajišťují výuku dílčích předmětů pro akreditované studijní obory.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ